Een ogenblik geduld a.u.b.

6.74a – Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

Behandeling in het kader van jeugd-GGZ en kindergeneeskunde. Een GGZ-behandeling heeft een duidelijk curatief karakter en wijkt daarmee af van begeleiding en verzorging. Men kan hier denken aan generalistische of specialistische behandeling door GGZ-aanbieders. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

 • 51 Generalistische Basis GGZ;
 • 53 Kindergeneeskunde;
 • 54001 Jeugd-ggz behandeling regulier / generalistisch;
 • 54002 Jeugd-ggz behandeling specialistisch;
 • 54004 Jeugd-ggz diagnostiek.

Onder dit taakveld dient ook geboekt te worden:

 • behandeling van ernstige dyslexie, voor zover niet vallend onder onderwijszorg.

Tot dit taakveld behoren niet:

 • de consultatie en advies die door de GGZ aan de toegang en toeleiding gegeven wordt, horen onder 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen;
 • de taken inclusief begeleidingstrajecten die uitgevoerd worden door de POH jeugd, horen onder 6.2. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen.
 • begeleidingstrajecten die worden uitgevoerd door een GGZ-aanbieder, deze dienen te worden geboekt onder taakveld 6.72a;
 • productcodes onder 54 met een verblijfskarakter dienen geboekt te worden onder 6.74b;
 • behandeling die geleverd wordt in een GGZ-verblijfsetting dient geboekt te worden onder taakveld 6.74b.

Zie de bijlage Koppeling taakvelden-productcodes Jeugd voor een uitgebreide lijst aan productcodes.