Een ogenblik geduld a.u.b.

6.74a – Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf

De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

  • 51 Generalistische Basis GGZ;
  • 53 Kindergeneeskunde;
  • 54001 Jeugd-ggz behandeling regulier / generalistisch;
  • 54002 Jeugd-ggz behandeling specialistisch;
  • 54004 Jeugd-ggz diagnostiek.

Tot dit taakveld behoren niet:

  • de consultatie en advies die door de GGZ aan de toegang en toeleiding gegeven wordt, horen onder 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen;
  • de taken inclusief begeleidingstrajecten die uitgevoerd worden door de POH jeugd, horen onder 6.2. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen.
  • begeleidingstrajecten die worden uitgevoerd door een GGZ-aanbieder, deze dienen te worden geboekt onder taakveld 6.72a;
  • productcodes onder 54 met een verblijfskarakter dienen geboekt te worden onder 6.74b;
  • behandeling die geleverd wordt in een GGZ-verblijfsetting dient geboekt te worden onder taakveld 6.74b.

Zie de bijlage Koppeling taakvelden-productcodes Jeugd voor een uitgebreide lijst aan productcodes.

Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt.