Een ogenblik geduld a.u.b.

6.73c – Jeugdhulp met verblijf overig

Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft op de accommodatie van de jeugdhulpaanbieder, veelal in een groep met andere jongeren. In feite betreft het alle vormen van verblijf die niet onder een van de taakvelden 6.73a en 6.73b vallen. Hieronder vallen ook begeleid wonen en kamertraining. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

  • 43 Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) voor zover het gaat om code 14 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan bovenstaand;
  • 44 Jeugdhulp met verblijf (exclusief behandeling) voor zover het gaat om code 14 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: verblijf bij een jeugdhulpaanbieder anders dan bovenstaand;

Onder taakveld dient ook geboekt worden:

  • alle toeslagen die aan de aanbieders worden uitgekeerd zoals woonzorg, observatie en MFC

Onder dit taakveld dient niet geboekt te worden:

  • de Jeugd behandeling GGZ met verblijf, deze dient geboekt te worden onder 6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf.

Zie de bijlage Koppeling taakvelden-productcodes Jeugd voor een uitgebreide lijst aan productcodes.