Een ogenblik geduld a.u.b.

6.73a – Pleegzorg

Vorm van jeugdhulp waarbij een jongere (tijdelijk) wordt opgenomen in een pleeggezin en waarbij pleegkind, pleegouders en eigen ouders worden begeleid door een pleegzorgaanbieder. De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

  • 43 Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) voor zover het gaat om code 11 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: pleegzorg;
  • 44 Jeugdhulp met verblijf (exclusief behandeling) voor zover het gaat om code 11 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: pleegzorg.

Zie de bijlage Koppeling taakvelden-productcodes Jeugd voor een uitgebreide lijst aan productcodes.