Een ogenblik geduld a.u.b.

6.72a – Jeugdhulp begeleiding

Begeleiding is gericht op het oefenen en structureren van dagelijkse vaardigheden, dit kan zowel bij enkelvoudige en meervoudige problematiek en vanuit iedere discipline. Verzorgen betreft ondersteuning bij de Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

  • 40 Persoonlijke verzorging;
  • 43 Jeugdhulp verblijf (inclusief behandeling) voor zover gericht op (deeltijd-)verblijf/logeren;
  • 44 Jeugdhulp verblijf (exclusief behandeling) voor zover gericht op (deeltijd-)verblijf/logeren;
  • 45 Jeugdhulp ambulant, daar waar het gaat om begeleiding.

Onder dit taakveld dient ook geboekt worden:

  • tijdelijk verblijf met logeerkarakter ter ontlasting van de mantelzorger en de respijtzorg.

Zie de bijlage Koppeling taakvelden-productcodes Jeugd voor een uitgebreide lijst aan productcodes.

Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt.