Een ogenblik geduld a.u.b.
  • Home
  • Categorieen gemeenten

Categorieen gemeenten

Naast de indeling in taakvelden (waar is de uitgave voor bedoeld?) wordt er ook nog een onderscheid gemaakt tussen de economische categorieën. Hierbij gaat het niet om het doel van de uitgave, maar wordt gekeken naar het type uitgaven. Zo wordt er bijvoorbeeld een onderscheid gemaakt tussen de aankoop van goederen, overdrachten aan medeoverheden, of boekhoudkundige mutaties.

Deze informatie is essentieel voor het CBS bij de berekening van de nationale rekeningen en het EMU-saldo, maar kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om inzichtelijk te krijgen in hoeverre een gemeente zelf taken uitvoert, of deze belegt heeft in een gemeenschappelijke regeling.

In de kolom rechts, of via de zoekfunctie, kan bekeken worden welke gemeentelijke baten & lasten onder een bepaalde economische categorie vallen. Eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u mailen naar kredo@cbs.nl