Een ogenblik geduld a.u.b.

4.4.3 - Kapitaaloverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

Zie de algemene toelichting onder Kapitaaloverdrachten.

Betreft de kapitaaloverdrachten ontvangen van of betaald aan gemeenschappelijke regelingen (gr’s). Tot de gr’s worden in dit verband alleen gerekend de gr’s als openbaar lichaam of bedrijfsvoeringsorganisatie. Deze twee soorten gr’s worden gekenmerkt door het hebben van rechtspersoonlijkheid en hebben een (algemeen/dagelijks) bestuur en stellen jaarlijks een begroting en een jaarrekening op.

Niet tot deze categorie behoren:

  • kapitaaloverdrachten ontvangen van of betaald aan andere vormen van gemeenschappelijke regelingen, zoals gemeenschappelijke regelingen met een centrumgemeente-constructie. Een kapitaaloverdracht aan een centrumgemeente moeten worden geboekt als 4.4.2 Kapitaaloverdrachten – gemeenten.