Een ogenblik geduld a.u.b.

4.3.3 - Inkomensoverdrachten - gemeenschappelijke regelingen

Zie de algemene toelichting onder Inkomensoverdrachten.

Betreft de inkomensoverdrachten ontvangen van of betaald aan gemeenschappelijke regelingen (gr). Tot de gr’s worden in dit verband alleen gerekend de gr’s als openbaar lichaam of bedrijfsvoeringsorganisatie. Deze twee soorten gr’s worden gekenmerkt door het hebben van rechtspersoonlijkheid en hebben een (algemeen/dagelijks) bestuur en stellen jaarlijks een begroting en een jaarrekening op.

Voorbeeld is:

  • het boeken door een gemeente van een bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling ter dekking van een nadelig exploitatiesaldo;
  • het boeken door een gemeente van een bijdrage aan een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de WSW of de Participatiewet.

overdrachten aan andere vormen van gemeenschappelijke regelingen, zoals gemeenschappelijke regelingen met een centrumgemeente-constructie. In deze constructie draagt een gemeente taken en bevoegdheden over aan een andere gemeente, de centrumgemeente. De gemeente compenseert doorgaans deze centrumgemeente voor de aan de taken en bevoegdheden verbonden lasten. Deze compensatie moet worden geboekt op 4.3.2 Inkomensoverdrachten - gemeenten.