Een ogenblik geduld a.u.b.

4.4.8 - Kapitaaloverdrachten - overige instellingen en personen

Zie de algemene toelichting onder Kapitaaloverdrachten.

Kapitaaloverdrachten ontvangen van of betaald aan instellingen die niet behoren tot de in categorie 4.4.1 t/m 4.4.7 genoemde instellingen (i.e. geen overheidsinstellingen en geen instellingen van de Europese Unie) dienen op deze categorie geboekt te worden.

NB tot deze categorie worden o.m. gerekend de kwijtschelding van belastingen en heffingen aan personen.