Een ogenblik geduld a.u.b.

6.0 - Financiële transacties

Financiële transacties zijn alle transacties van een gemeente of provincie met andere instellingen of personen die een mutatie in gemeentelijke of provinciale schulden en vorderingen tot gevolg hebben. Er vindt daarbij tussen beide partijen een gelijktijdige vorming of afwikkeling van een financieel actief en het overeenkomstige financiële passief plaats, dan wel de overdracht van een financieel actief of passief aan een andere partij.