Een ogenblik geduld a.u.b.

4.1.1 - Sociale uitkeringen in geld

(Deze categorie komt alleen aan de lastenkant voor).

Deze categorie betreft de inkomensoverdrachten in geld aan huishoudens voor het verlichten van financiële lasten die voortvloeien uit een aantal sociale risico’s en behoeften én waarvan de besteding van de uitkering vrij is.

De sociale risico's en behoeften kunnen zijn:

 • ziekte;
 • invaliditeit, handicap;
 • arbeidsongeval of beroepsziekte;
 • ouderdom; nabestaanden;
 • moederschap;
 • gezin;
 • bevordering arbeidsdeelname;
 • werkloosheid;
 • huisvesting;
 • onderwijs;
 • algemene behoeftigheid.

Tot deze categorie behoren onder meer:

 • inkomensvoorzieningen krachtens de Participatiewet, IAOW, IAOZ en Bbz;
 • gemeentelijke bijstandsregelingen, met inbegrip van de verstrekte leenbijstand.

Criterium bij welke instelling de uitgaven aan sociale uitkeringen in geld moeten worden geboekt is bij welke instelling de ‘verantwoording van het budget’ ligt. Bijvoorbeeld een aantal gemeenten werkt samen in een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van de bijstand. Als zij daarbij ook de bevoegdheden overgedragen, dan dienen de uitkeringen in geld bij de gemeenschappelijke regeling te worden geboekt. Blijft echter de beslissingsbevoegdheid bij de gemeenten liggen, dan is verantwoording door de gemeente van toepassing. De bijdragen aan gemeenschappelijke regeling zal dan, voor wat betreft de inkomensoverdrachten, voornamelijk bestaand uit inkomensoverdrachten ter kostendekking van de uitvoering.

Niet tot deze categorie behoren:

 • inkomensoverdrachten in geld aan huishoudens voor de verlichting van financiële lasten die voortvloeien uit een aantal sociale risico’s en behoeften, maar waarbij de besteding is gebonden aan de aanschaf van goederen en diensten (zie 3.4.1. Sociale Uitkeringen in natura.);
 • kwijtschelding van belastingen of heffingen; belastingen en heffingen moeten op dit punt bruto worden geboekt, waarbij de kwijtscheldingen moeten worden geboekt onder een categorie onder Kapitaaloverdrachten (zie ook 2. Belastingen en 3.7 Leges en andere rechten).