Een ogenblik geduld a.u.b.

4.3.7 - Inkomensoverdrachten - Europese Unie

Zie de algemene toelichting onder Inkomensoverdrachten.

Het betreft uitsluitend de inkomensoverdrachten ontvangen van of betaald aan de instellingen van de Europese Unie. Zie de Begrippenlijst voor een verdere toelichting op het begrip Europese Unie in dit verband.

Inkomensoverdrachten ontvangen van of betaald aan overige buitenlandse instellingen of buitenlandse personen moeten worden geboekt op 4.3.8 Inkomensoverdrachten – overige instellingen en personen.

Het gaat hierbij alleen om gelden die bestemd zijn voor eigen projecten van de ontvangende overheid.

Tot deze categorie worden gerekend:

  • door gemeenten ontvangen inkomensoverdrachten van de Europese Unie, in het kader van
    de ESF-gelden bestemd voor eigen projecten.

Niet tot deze categorie behoren:

  • gelden die door bedrijven of instellingen zijn aangevraagd bij de EU en waarvoor de overheid een loket- en doorgeeffunctie heeft. Deze van de EU ontvangen gelden mogen alleen als financiële transacties worden geregistreerd op categorie 6.1 Financiële transacties aan de activa- en passivakant van de balans, zodanig dat ze geen effect hebben op het saldo van 6.1. Dit geldt ook voor de uitbetaling van deze gelden aan de eindbegunstigde.