Een ogenblik geduld a.u.b.

2.2.1 - Belastingen op producenten

(Deze categorie komt alleen aan de lastenkant voor).

Zie de algemene toelichting onder 2 Belastingen.

Tot deze categorie behoort de opbrengst van de volgende belastingen die ingevolge de Gemeentewet, de Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ), de Provinciewet, de Waterwet en de Wet milieubeheer kunnen worden geheven:

 • onroerende zaakbelasting voor woningen en niet-woningen voor eigenaren;
 • onroerende zaakbelasting voor niet-woningen voor gebruikers;
 • roerende zaakbelasting voor woon- en bedrijfsruimten voor eigenaren;
 • roerende zaakbelasting voor bedrijfsruimten voor gebruikers;
 • toeristenbelasting;
 • reclamebelasting;
 • rioolheffing op niet-woningen;
 • BIZ-bijdrage;
 • opcenten motorrijtuigenbelasting op motorrijtuigen bedoeld voor bedrijfsuitvoering;
 • grondwaterheffing;
 • heffing nazorg stortplaatsen.