Een ogenblik geduld a.u.b.

A23 - Liquide middelen (kas\, banksaldi)

Tot deze balanspost behoren:

  • Kasgelden;
  • Kruisposten ;
  • Rekening Courant BNG.;
  • Rekening Courant ING-bank;
  • Rekening Courant Rabobank;
  • Termijndeposito's;