Een ogenblik geduld a.u.b.

Vaste Passiva

De vaste passiva van een gemeente hebben een looptijd van meer dan één jaar. Hieronder vallen dus niet alleen de langlopende vaste schulden, maar ook het eigen vermogen en de getroffen voorzieningen.