Een ogenblik geduld a.u.b.

A1331b - Financiële vaste activa: Overige langlopende leningen

Tot deze balanspost behoren:

  • Overige langlopende leningen

Zie de algemene opmerking betreffende langlopende leningen bij A1321 Leningen aan woningbouwcorporaties.