Een ogenblik geduld a.u.b.

P140 - Vaste schuld: Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar en langer

Tot deze balanspost behoren:

  • Vaste schuld: Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar en langer. Bij koninklijk besluit 469 van 22 november 2017 is besloten dat gemeenten en provincies met ingang van het verslagjaar 2017 een nieuwe balanspost in hun jaarrekening moeten opnemen, te weten “Overige leningen met een rentetypische looptijd van één jaar en langer”. Omdat de term ‘leningen’ in de titel de lading van P140 niet dekt, is bij besluit van 22 januari 2019 de Iv3-Informatievoorschrift-2021 Provincies (v1.0) blad 64 van 65 naam van de balanspost gewijzigd in ‘Vooruitontvangen bedragen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer’. Het gaat bijvoorbeeld om de afkoopsom bij erfpacht en vooruit ontvangen betalingen in het kader van de afkoop van rechten als vruchtgebruik en opstal. Leningen dienen onder de balansposten P131 tot en met P136 te worden geregistreerd.