Een ogenblik geduld a.u.b.

A1332a - Financiële vaste activa: Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een looptijd ≥ 1 jaar

Tot deze balanspost behoren:

  • Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een looptijd ≥ 1 jaar

Het betreft alle middelen die uit hoofde van de Wet Fido in ’s Rijks schatkist worden aangehouden in de vorm van één of meerdere deposito’s met een resterende looptijd van één jaar of langer.