Een ogenblik geduld a.u.b.

A1332c - Financiële vaste activa: Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar

Tot deze balanspost behoren:

  • Overige uitzettingen met een looptijd ≥ 1 jaar

Dit heeft betrekking op verhandelbare vorderingen aan toonder met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar. De houder van deze schuldtitel heeft geen eigendomsrechten op de emittent. Kort gezegd gaat het om risicomijdend verhandelbaar papier met een lange looptijd. Voorbeelden zijn obligaties en Medium Term Notes. Het gaat hier niet om langlopende leningen zoals beschreven onder A1321 Leningen aan woningbouwcorporaties. Ook bezittingen aan effecten vallen hier niet onder.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: