Een ogenblik geduld a.u.b.

A1311 - Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Tot deze balanspost behoren:

  • Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

Deze post heeft betrekking op vorderingen die eigendomsrechten op vennootschappen vertegenwoordigen. Dergelijke vorderingen geven de houder recht op een aandeel in de winst alsmede in het netto vermogen in geval van liquidatie. Hier is sprake van risicodragende vorderingen. De waarde van de vordering en de vergoeding voor het beschikbaar gestelde vermogen staan niet contractueel vast, maar is afhankelijk van marktontwikkelingen.

Aandelen en deelnemingen zijn mogelijk in beurs- en niet-beursgenoteerde bedrijven. Voorbeelden zijn aandelen in de BNG en energiebedrijven. Aandelen in gemeenschappelijke regelingen, stichtingen en andere publiekrechtelijke organisaties zijn per definitie niet mogelijk.

Tot de (mutaties) in deze post behoren niet de reguliere dividenduitkeringen.

Tot deze post horen niet de leningen aan deelnemingen; deze worden geboekt onder A1322 Leningen aan deelnemingen.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: