Een ogenblik geduld a.u.b.

A1321 - Financiële vaste activa: Leningen aan woningbouwcorporaties

Tot deze balanspost behoren:

  • Leningen aan woningbouwcorporaties

De leningen betreffen hier langlopende, niet-verhandelbare vorderingen die een oorspronkelijke looptijd hebben van meer dan één jaar, blijkend uit niet-verhandelbare documenten tussen leningnemer en leninggever. Kenmerken zijn: een onvoorwaardelijke schuld met aflossing op vaste vervaldata volgens een afgesproken aflossingsschema en een afgesproken rentevergoeding. Tot langlopende leningen behoren ook gestorte waarborgsommen.

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: