Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Latest news

 • -

  Gemeentefonds decembercirculaire 2020

  Het gemeentefonds is voor gemeenten één van de belangrijkste inkomstenbronnen. De jaren 2020 en 2021 zijn herzien t.o.v. de meicirculaire 2020. De raming 2022-2025 wordt binnenkort herzien.

   

 • -

  Financiële kengetallen jaarrekening 2019

  De kengetallen geven samen een beeld van de financiële ontwikkelingen in de gemeente.
 • -

  Iv3 jaarrekening 2019 (2e plaatsing)

  De jaarrekeningen van gemeenten en provincies over 2019 zijn gepubliceerd (2e plaatsing). De inkomsten en uitgaven zijn per taakveld en categorie te bekijken.
 • -

  Septembercirculaire 2020

  Het gemeentefonds is voor gemeenten één van de belangrijkste inkomstenbronnen. Het uitkeringsjaar 2020 is herzien t.o.v. de meicirculaire en de raming van de uitkeringsjaren 2021-2025 is nieuw toegevoegd.

   

News archive