Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Latest news

  • -

    Financiële kengetallen begroting 2021

    De kengetallen geven samen een beeld van de financiële ontwikkelingen in de regio.
  • -

    Iv3 begrotingen 2021 (2e plaatsing)

    De begrotingen van gemeenten en provincies over 2021 zijn gepubliceerd (2de plaatsing). De inkomsten en uitgaven zijn per taakveld en categorie te bekijken.
  • -

    Gemeentefonds decembercirculaire 2020

    Het gemeentefonds is voor gemeenten één van de belangrijkste inkomstenbronnen. De jaren 2020 en 2021 zijn herzien t.o.v. de meicirculaire 2020. De raming 2022-2025 wordt binnenkort herzien.

     

  • -

    Financiële kengetallen jaarrekening 2019

    De kengetallen geven samen een beeld van de financiële ontwikkelingen in de gemeente.

News archive