Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Latest news

 • -

  Septembercirculaire 2020

  Het gemeentefonds is voor gemeenten één van de belangrijkste inkomstenbronnen. Het uitkeringsjaar 2020 is herzien t.o.v. de meicirculaire en de raming van de uitkeringsjaren 2021-2025 is nieuw toegevoegd.

   

 • -

  Iv3 jaarrekening 2019 (1e plaatsing)

  De jaarrekeningen van gemeenten en provincies over 2019 zijn gepubliceerd (1e plaatsing). De inkomsten en uitgaven zijn per taakveld en categorie te bekijken.
 • -

  Meicirculaire 2020 (incl. aanvullende brief juni 2020)

  Het gemeentefonds is voor gemeenten één van de belangrijkste inkomstenbronnen. De uitkeringsjaren 2017 en 2019 zijn herzien en 2020 is nieuw toegevoegd.
 • -

  Financiële stukken 2018 tot en met 2020

  De jaarstukken van 2018 van gemeenten en provincies en de begrotingen van provincies en gemeenten van 2018, 2019 en 2020 zijn toegevoegd aan de website. Ze zijn te vinden onderaan het dashboard inkomsten en uitgaven.

News archive