Een ogenblik geduld a.u.b.

Nieuws

Latest news

 • -

  Gemeentefonds meicirculaire 2021

  Het gemeentefonds is voor gemeenten één van de belangrijkste inkomstenbronnen. De jaren 2021-2026 zijn al eerder herzien a.d.h.v. de meicirculaire 2021. De periode 2019-2020 is nu ook herzien o.b.v. de meicirculaire 2021.

   

 • -

  Financiële kengetallen begroting 2021

  De kengetallen geven samen een beeld van de financiële ontwikkelingen in de regio.
 • -

  Iv3 begrotingen 2021 (2e plaatsing)

  De begrotingen van gemeenten en provincies over 2021 zijn gepubliceerd (2de plaatsing). De inkomsten en uitgaven zijn per taakveld en categorie te bekijken.
 • -

  Gemeentefonds decembercirculaire 2020

  Het gemeentefonds is voor gemeenten één van de belangrijkste inkomstenbronnen. De jaren 2020 en 2021 zijn herzien t.o.v. de meicirculaire 2020. De raming 2022-2025 wordt binnenkort herzien.

   

News archive