Een ogenblik geduld a.u.b.
 • Home
 • A124 - Grond- weg- en waterbouwkundige werken

A124 - Grond- weg- en waterbouwkundige werken

Tot deze balanspost behoren:

 • 30km zone;
 • Aanleg begraafplaats;
 • Aanleg fietspad ;
 • Aanleg park;
 • Aanleg riolering buitengebied;
 • Aanpassen verkeersregelinstallatie ;
 • Aanpassing oversteekplaats ;
 • Armaturen;
 • Beschoeiing;
 • Bewegwijzering;
 • Busstrook - baan;
 • Carpoolplaats;
 • Energiezuinige verlichting;
 • Geluidsschermen ;
 • Groot onderhoud wegen ;
 • Herbestrating;
 • Herinrichting straat;
 • Hertenkamp ;
 • Inrichting park;
 • Kunstgrasmat;
 • Kunstwerk rotonde;
 • Lichtmasten;
 • Ondergrondse brandkranen;
 • Onderhoud wegen;
 • Ontsluiting bedrijventerrein;
 • Openbare verlichting buitengebied;
 • Pompgemaal ;
 • Reconstructie wegen;
 • Renovatie riolering;
 • Renovatie-vervanging brug;
 • Riolering aanpassingen\, vervanging en voorbereiding;
 • Speelterreinen;
 • Sportcomplex;
 • Sportvelden;
 • Uitbreiding openbare verlichting ;
 • Uitvoering landschapbeleidsplan ;
 • Uitvoering maatregelen GVVP ;
 • Verkeersveiligheidsmaatregelen ;
 • Wegenbestek ruilverkaveling;

Data

Benieuwd naar de data? Klik op onderstaande links om naar onze database te gaan: