Een ogenblik geduld a.u.b.

6.74c – Gesloten plaatsing

Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdhulpaanbieder op basis van een machtiging gesloten jeugdzorg of een machtiging BOPZ (Wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen, tot en met 2019), of machtiging Wvggz (Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg, met ingang van 2020). De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

  • 43 Jeugdhulp met verblijf (inclusief behandeling) voor zover het gaat om code 13 uit het Informatieprotocol Beleidsinformatie Jeugd: gesloten plaatsing.

Verder moet op dit taakveld worden geboekt:

  • Jeugdzorg-plus (gesloten jeugdhulp).

Zie de bijlage Koppeling taakvelden-productcodes Jeugd voor een uitgebreide lijst aan productcodes.