Een ogenblik geduld a.u.b.

6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig

De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

  • 50 Maatwerkarrangementen jeugdhulp, alleen indien deze niet door de gemeenten toebedeeld kan worden aan de taakvelden 6.72a, 6.72b of 6.72c.

De volgende iJw-productcodes dienen niet op dit taakveld te worden geboekt:

  • 50 Maatwerkarrangementen jeugdhulp indien deze wel door de gemeenten toebedeeld kan worden aan de taakvelden 6.72a, 6.72b of 6.72c.

Zie de bijlage Koppeling taakvelden-productcodes Jeugd voor een uitgebreide lijst aan productcodes.

Indien de gemeente geen gebruik maakt van PGB 2.0, kunnen PGB’s op het gebied van Jeugd worden geboekt op dit taakveld.

Jeugdhulp met verblijf

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp zonder verblijf.