Een ogenblik geduld a.u.b.

6.72d – Jeugdhulp zonder verblijf overig

De volgende iJw-productcodes moeten op dit taakveld worden geboekt:

  • 50 Maatwerkarrangementen jeugdhulp, alleen indien deze niet door de gemeenten toebedeeld kan worden aan de taakvelden 6.72a, 6.72b of 6.72c.

De volgende iJw-productcodes dienen niet op dit taakveld te worden geboekt:

  • 50 Maatwerkarrangementen jeugdhulp indien deze wel door de gemeenten toebedeeld kan worden aan de taakvelden 6.72a, 6.72b of 6.72c.

Zie de bijlage Koppeling taakvelden-productcodes Jeugd voor een uitgebreide lijst aan productcodes.

Financiële tegemoetkomingen (zoals een PGB) aan jeugdigen en de daarmee verband houdende (extra) kosten voor de onderwerpen in dit taakveld moeten op dit taakveld worden geboekt.

Jeugdhulp met verblijf

Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.