Presentatie afbeelding
Volksgezondheid en milieu naar taakvelden € per inwoner 2020
Gemeente AltenaGemeentegrootte 50 000 tot 100 000 inwonersNederland
7.1 Volksgez.58,038,846,7
7.2 Riolr.51,976,678,0
7.3 Afval86,5102,3105,5
7.4 Milieubeh.25,230,240,1
7.5 Begrfpl. en crem.14,78,68,2