Presentatie afbeelding
VHROSV naar taakvelden € per inwoner 2020
Gemeente AltenaGemeentegrootte 50 000 tot 100 000 inwonersNederland
8.1 Ruimt. ordn.23,033,132,2
8.2 Grondexpl.86,8134,3176,2
8.3 Won. en bouw.16,946,471,2