Presentatie afbeelding
Veiligheid naar taakvelden € per inwoner 2020
1.1 Crisisbeh. en brandw.1.2 Openb. en veiligh.
Gemeente Altena60,413,3
Gemeentegrootte 50 000 tot 100 000 inwoners65,533,0
Nederland70,041,6