Presentatie afbeelding
Onderwijs naar taakvelden € per inwoner 2020
Gemeente AltenaGemeentegrootte 50 000 tot 100 000 inwonersNederland
4.1 Openbaar basisonderwijs3,73,55,8
4.2 Onderwijshuisvesting55,568,771,1
4.3 Onderwijsbeleid en leerl.51,458,276,3