Lasten per hoofdfunctie € per inwoner en (%) 2020
Aa en Hunze Aalsmeer
Bestuur en ondersteuning % %
Veiligheid % %
Verkeer, vervoer en waterstaat % %
Economie % %
Onderwijs % %
Sport, cultuur en recreatie % %
Sociaal domein % %
Volksgezondheid en milieu % %
VHROSV % %
Totaal 100% 100%